Om


Nävarnas Hus


På våren 2011 var vi några hemslöjdare i Burträsk-bygden som samlades för att diskutera möjligheterna att under sommaren öppna en hantverksbod och ett sommarkafé. Alla vi frågade bidrog med allt från utställningsmöbler och kaffeskedar till glatt humör och entusiasm. Den första juni öppnade ett tjugotal hantverkare sin verksamhet i gamla Kondis på Köpmangatan 4. Efter sommaren var alla beredda att fortsätta, i första hand fram till jul. Sedan har det bara rullat på och i början 2012 bildades föreningen Nävarnas Hus med följande paragraf i sina stadgar:

 

Föreningen är en ideell organisation som är politiskt och religiöst obunden, med syfte att bekämpa Burträsks centrums begynnande avveckling och genom social gemenskap bevara och utveckla bygdens stora konst- och hantverkskunnande.  I utställningslokalen ska genuint handtillverkade alster visas och försäljas.


Vi har idag ca 50 verksamma hantverkare, kafé med hembakt bröd och en fyndhörna.

Vi bedriver studiecirkelverksamhet i samarbete med ABF.

STYRELSE 2018-19


Ordförande

Annika Lundström 073-024 53 58


Kassör

Gudrun Holmgren  0914-422 20


Sekreterare

Anita Lundström   0914-109 58


Ledamöter

Gerd Glaas Lundberg

Susanne Olofsson


Suppleanter

Titti Löfvenius

Maj-Britt Widmark